နာရီစင္ႏွင့္လယုန္ဓါတ္ခဲစက္႐ံု(စတားေဝါ(လ္)ဂ်င္နရယ္ကုမၸဏီလီမိတက္)

ဓာတ္ခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး

အမွတ္ ဂီ်/၆-ဘီ၊ ဖိုးရာဇာလမ္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း အနီး၊ စက္မွဳဇုန္(၁)၊ ဈ-ရပ္ကြက္၊

Township :ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-5154219, 02-4034654, 09-402644212, 02-4063241

Rating Summary

0.00


0 vote
Rate this listing


Contact Business

Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write