သံေဂၚလီ

အင္ဂ်င္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္းဆိုင္

အမွတ္ ပပ-၂၄/ေအ၊ ဖိုးရာဇာလမ္း၊ ၆၈လမ္း ႏွင့္ ၆၉လမ္း ၾကား၊ စက္မွဳဇုန္(၁)၊ ဈ-ရပ္ကြက္၊

Township :ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-5153539, 02-5154304, 09-896504877

Rating Summary

0.00


0 vote
Rate this listing


Contact Business

Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write