ေ႐ႊျမင္းပံ်ကုမၸဏီလီမိတက္

အရက္ ႏွင့္ဘီယာ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ)

အမွတ္ ေအ-၅/၄၊ ၆၂-စက္မွဳပန္းၿခံလမ္း၊ စက္မွဳဇုန္(၁)၊ ေငြေတာ္ၾကည္ကုန္း၊

Township :ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-5153474, 02-81996, 02-81419

Rating Summary

0.00


0 vote
Rate this listing


Contact Business

Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write