စံအိမ္ေတာ္

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား


Township :

State :

Rating Summary

0.00


0 vote
Rate this listing


Contact BusinessYangon Directory Map

Map

Opening Hours

Specializations

  • လူႀကီးမင္းတို႔အသံုးျပဳလိုေသာ Hollow ပိုက္ Kg ဆိုဒ္စံု၊ MS သံပိုက္လံုး Kg ဆိုဒ္စံု ဟင္းဂလိုင္းမ်ား၊ Uဘင္း၊ Tဘင္းစေသာပစၥည္းမ်ားကိုအရည္အေသြးမွန္၊ ေဈးႏွဳန္းမွန္၊ Kg မွန္၊ မွန္ ၃မွန္ျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္မွ တိုက္႐ိုက္တင္သြင္းၿပီး လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။

Other Business Categories
  • ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား


Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write

Yangon Directory Social Profiles