ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ိဳးေစ့က႑ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

အမွတ္ ၃၁၇၊ ျမင္စိုင္းလမ္း၊ ရန္ကင္းသာယာရပ္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

Township :ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

State :မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-791333201

Rating Summary

0.00


0 vote
Rate this listing


Contact Business

Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write