ဂရိတ္(ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္)

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား

အမွတ္ ၂၅၅/၁၁၊ ၃၆လမ္း ႏွင့္ ၃၇လမ္း ၾကား၊ ၇၆လမ္း ႏွင့္ ၇၇လမ္း ၾကား၊ ေ႐ႊခ်ည္လမ္းသြယ္၊ ေဟမမာလာေျမာက္၊

Township :မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-444026208, 09-259092465, 09-973919933

Rating Summary

0.00


0 vote
Rate this listing


Contact Business

Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write