ဒိုင္းမြန္းစီးတီး(စီးကြင့္)

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား

၃၅လမ္း ႏွင့္ ၃၆လမ္း ၾကား၊ ၈၀လမ္း ႏွင့္ ၈၁လမ္း ၾကား၊ ရတနာဘုမၼိအေ႐ွ႕၊

Township :မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2051842, 09-782051842

Rating Summary

0.00


0 vote
Rate this listing


Contact Business

Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write