ေအာင္သိဒၶိ ႐ွင္မေတာင္အေမႊးတိုင္(ကိုယ္စားလွယ္)

အေမႊးတိုင္၊ အေမႊးတံုး

အမွတ္ ၁၂၊ ၃၈လမ္း၊ ၇၈လမ္း ႏွင့္ ၇၉လမ္း ၾကား၊ ေဟမမာလာေတာင္၊

Township :မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-4065688, 02-4031757, 02-4065677

Rating Summary

0.00


0 vote
Rate this listing


Contact Business

Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write