ေအာင္သာယာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ံုးမ်ား

အမွတ္ ဇဇ-၃၄/၁၆၀၊ ၁၆၁၊ မေနာ္ဟရီလမ္း၊ ၄၅လမ္း ႏွင့္ ၄၆လမ္း ၾကား၊ ေအာင္သာယာ၊

Township :ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

State :မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2053049

Rating Summary

0.00


0 vote
Rate this listing


Contact Business

Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write