သမဝါယမဘဏ္လီမိတက္(မိီနီဘဏ္)

ဘဏ္မ်ား (ပုဂၢလိက)

အမွတ္ ၁၁၂၊ ေျမညီထပ္၊ ေဈးခိ်ဳ၊ ေတာင္ဘက္တိုက္တန္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံအလယ္၊

Township :ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Website :www.cbbank.com.mm

02-4022407, 02-4086640

Rating Summary

0.00


0 vote
Rate this listing


Contact Business

Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write