နယူတန္

ေရသန္႔စင္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ား

အမွတ္ ၁၇၊ ၂၂လမ္း၊ ၈၁လမ္း ႏွင့္ ၈၂လမ္း ၾကား၊

Township :ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Email :[email protected]

02-4073723, 09-2032013

Rating Summary

0.00


0 vote
Rate this listing


Contact BusinessYangon Directory Map

Map

Opening Hours

Specializations

  • ေသာက္ေရသန္႔စက္႐ံုမ်ားအတြက္ ေရသန္႔စက္အပိုပစၥည္း လိုအပ္ပါသလား
  • စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေသာက္ေရသန္႔စက္မ်ား တပ္ဆင္လိုပါသလား
  • အိမ္သံုး၊ ႐ံုးသံုး၊ စက္႐ံုသံုး ေသာက္ေရသန္႔စက္မ်ား ဝယ္ယူတပ္ဆင္လိုပါသလား
  • ေရသန္႔ခဲအတံုးစက္၊ အေၾကစက္မ်ားဝယ္ယူလိုပါသလား
  • နယူတန္ကိုသာ လွမ္းခဲ႔ပါ

Other Business Categories
  • ေရေအးစက္
  • ေရသန္႔စက္
  • ေရပူေရေႏြးစက္


Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write

Yangon Directory Social Profiles