မန္းၿမိဳ႕ေတာ္

ဒန္အိုးစက္မ်ား

အကြက္ ၃၈၂၊ မိုးေကာင္းဘုရား ေတာင္ဘက္၊ ၄၁လမ္းအေနာက္ထိပ္၊ သံလွ်က္ေမွာ္အေနာက္၊

Township :မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

State :မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2020473, 09-441023568

Rating Summary

0.00


0 vote
Rate this listing


Contact Business



Yangon Directory Map

Opening Hours


Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write